Ciclu gimnazial 2022-2023

REPERE GEOGRAFICE

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „ANGELS”

Adresa: Str. Cerceluș, Nr. 4, Localitatea Păulești, jud. Prahova

E-mail: office@scoalagimnazialaangels.ro

DOTĂRI ȘI SERVICII 

        Școala Gimnazială Angels funcționează într-un spațiu cu săli interioare modern amenajate și spații exterioare largi, care permit o bună desfășurare a programului instructiv-educativ:

 • Bibliotecă cu punct de documentare și informare pentru cadrele didactice;
 • Sală de recreere;
 • Săli de clasă dotate cu laptopuri, imprimante, videoproiectoare;
 • Cabinet metodic și de consiliere;
 • Cabinet medical;
 • Sală pentru servit masa;
 • Cantină cu bucătărie proprie;
 • Curte proprie;
 • Teren de sport: tenis, fotbal, baschet;
 • Spațiu în aer liber destinat activităților sportive și recreative.

De asemenea, Școala Gimnazială „Angels” oferă servicii de transport și colaborează cu instituții ca Primăria în multe privințe, inclusiv cea a închirierii sălii de sport a Comunei Păulești și a sălilor de festivități în scopul expunerii serbărilor școlare.

STRUCTURĂ

            În anul școlar 2022 – 2023, Școala Gimnazială Angels va funcţiona cu:

 • 1 clasă de-a V-a, cu un număr de 6 elevi.

În anul școlar următor, 2023-2024, școala va avea două clase gimnaziale, o nouă clasa de-a V-a și o clasă de-a VI-a, constituită din actualii elevi ai clasei a V-a. O clasă gimnazială va fi compusă din maximum 10 elevi.

Coordonarea programului instructiv-educativ va fi făcută de către cadre didactice calificate. De asemenea, va fi posibilă înscrierea copiilor la program prelungit, denumit „Before School”.

            Programul Before School se va derula cu opţiuni de masă, program de recreere, realizarea temelor și a activităților în completare. Copiii care participă la programul prelungit beneficiază de activităţile specifice de dezvoltare a aptitudinilor individuale.

            Prezentăm următorii profesori și profesori colaboratori:

Nr. crt.Nume și prenumeClasaFuncția
1.Prohnischi Danaa V-aProf. Limba și literatura română
2.Coțac Leonarda V-aProf. Matematică
3.Ilie Andraa V-aProf. Limba engleză și franceză
4.Stănescu Necula Lauraa V-aProf. Geografie
5.Cristea Anișoaraa V-aProf. Educație socială
6.Ioniță Marianaa V-aProf. Educație tehnologică
7.Cojocaru Andreeaa V-aProf. Informatică și T.I.C.
8.Enache Valentina V-aProf. Religie
9.Stanescu Necula Adriana V-aProf. Educație Fizică
10. 11. 12.Stanciu Doina Coman Florina Rădulescu Antonioa V-a a V-a a V-aProf. Biologie Prof. Educație muzicală Prof. Istorie

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

Obiectivele urmărite în procesul educativ vizează:

– Formarea capacității de comunicare eficientă în situații reale în rândul elevilor;

– Formarea și dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate;

– Formarea atitudinilor de toleranță, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;

– Asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, ținând cont de aspirațiile și aptitudinile elevilor;

– Formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițțiile unei societăți în schimbare.
        

PROGRAM  (orientativ)

08.00 – 08.30 – Mic dejun
08.30 – 11.15 – Program Before School

10.00 – 10.15 – Gustare

09.30 – 11.30 – Cambridge (o dată pe săptămână)

11.15 – 17.15 – Desfășurarea orelor
14.05 – 14.25 – Masa de prânz16.00 – 16.15 – Gustare


Serviciile educaționale incluse în programul Before School au următoarele caracteristici:

 • Asigurarea mesei de pranz și a unei gustări de după-amiază, preparate în bucătăria noastră și respectând standardele de calitate igienică și nutritivă;
 • Asistarea și sprijinirea copiilor în efectuarea temelor, sub îndrumarea unor profesori de specialitate;
 • Stimularea creativității, a aptitudinilor și a talentelor copiilor, prin participarea activă a acestora la diverse activități opționale, de comunicare, artistice;
 • Cercuri tematice;
 • Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și relaxant, prin angrenarea copiilor în jocuri creative desfășurate atât în incinta instituției, cât și în spațiul verde special amenajat din curtea acesteia;
 • Pregătirea pentru concursuri, olimpiade școlare;
 • Program intensiv de Limba Engleză, pe trei niveluri (în vederea susținerii Examenului Cambridge):

      -KET

      -PET

-FCE

 • Activități recreative și de relaxare;
 • Gustare consistentă ora 10.00-10.15, respectiv 16.00-16.15.

Relațiile cu familia și reprezentanții comunității

      Comunicarea cu părinții, reprezentanții legali ai elevilor din unitate se va desfășura prin ședințe cu părinții, consultații periodice, program de consiliere, avizier, email. Rolul familiei este acela de partener, părinții trebuie să cunoască și să participe în mod activ la educația copiilor lor, desfășurată în școala noastră.

Vacanțe: Conform structurii anului școlar 2022-2023, aprobată de Ordinul nr. 3505/2022.