Ciclu primar 2021-2022

REPERE GEOGRAFICE

Unitatea de învățământ: ȘCOALA PRIMARĂ  „ANGELS”

Adresa: Str. Cerceluș, Nr. 4, Localitatea Păulești, jud. Prahova

E-mail: office@gradinitaangels.ro / scoalaprimaraangels@gmail.com

Web: https://www.scoalaprimaraangels.ro/

DOTĂRI ȘI SERVICII 

        Școala Primară Angels funcționează într-un spațiu cu săli interioare modern amenajate și spații exterioare largi, care permit o bună desfășurare a programului instructiv-educativ:

 • Bibliotecă cu punct de documentare și informare pentru cadrele didactice;
 • Sală de recreere;
 • Săli de clasă dotate cu laptopuri, imprimante, videoproiectoare;
 • Cabinet metodic și de consiliere;
 • Cabinet medical;
 • Sală pentru servit masa;
 • Cantină cu bucătărie proprie;
 • Curte proprie;
 • Teren de sport: tenis, fotbal, baschet;
 • Spațiu în aer liber destinat activităților sportive și recreative.

De asemenea, Școala Primară „Angels” oferă servicii de transport și colaborează cu instituții ca Primăria în multe privințe, inclusiv cea a închirierii sălii de sport a Comunei Păulești și a sălilor de festivități în scopul expunerii serbărilor școlare.

STRUCTURĂ

            În anul școlar 2021 – 2022, Școala Primară Angels va funcţiona cu:

 • 1 clasă pregatitoare, cu un numar de 24 de elevi;
 • 1 clasă I, cu un numar de 19 elevi;
 • 1 clasă a II-a, cu un numar de 15 elevi;
 • 1 clasă a III-a, cu un numar de 24 de elevi;
 • 1 clasă a IV-a, cu un numar de 18 elevi.

            Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va face conform metodologiei M.E.C.S. de înscriere și a calendarului de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare 2021-2022.

Coordonarea programului instructiv-educativ va fi făcută de către cadre didactice calificate. De asemenea, întocmai ca în anii precedenți, va fi posibilă înscrierea copiilor la program prelungit, denumit în continuare „after school”.

            Programul After School se va derula cu opţiuni de masă, program de odihnă (pentru copiii până la 7 ani), realizarea temelor și activități în completare. Copiii care rămân la program prelungit beneficiază de activităţile specifice de dezvoltare a aptitudinilor individuale.

            Prezentăm următorii profesori și profesori colaboratori:

Nr. crt.Nume și prenumeClasaFuncția
1.Dima Diaconu RalucaPProf. înv. primar
2.Mirica MonicaIProf. Înv. Primar
3.Crăciunoiu AndreeaII Învățător
4.Stemate ElenaIIIProf. Înv. Primar
5.Nicolae LoredanaIVProf. Înv. Primar / Director
6.Avramescu PaulaP  – IVProfesor / Prof. Lb. Engleză
  7.Ilie AndraI – IVProfesor / Prof. Lb. Engleză-Cambridge
8.Enache ValentinP  – IVProfesor / Prof. Religie
9.Stănescu Necula AdrianP  – IVProfesor / Prof. Ed. Fizică
         

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV


         Procesul instructiv-educativ funcționează pe baza planurilor cadru și
a curriculumului național aprobat prin O.M.E.C.T.S nr. 3418 din 2013  și nr.  3371 din 12.03.2013, coroborat cu OMEN nr. 5003 din 02.12.2014 și prin Curriculumul la decizia școlii.         

          În clasele primare, cadrele didactice vor aborda disciplinele de studiu într-o manieră integrată, urmărind următoarele obiective:

 1. dezvoltarea capacității de comunicare;
 2. asigurarea educației elementare pentru toți copiii;
 3. formarea personalității copiilor ținând cont de ritmul lor de dezvoltare;
 4. înzestrarea elevului cu priceperi și deprinderi care să faciliteze continuarea educației la finalizarea ciclului primar.

        Toate disciplinele studiate, desprinse din curriculumul național, au un număr de ore de studiu extins. Curriculumul la decizia școlii va completa curriculumul național, prin activități organizate de profesori specializați. Având în vedere că majoritatea copiilor au optat pentru un program After School, profesorii lucrează suplimentar și diferențiat, în funcție de nevoile fiecărui copil.

     Evaluarea elevului:

 • Evaluarea activității școlare a elevilor se face printr-o serie de metode și cu ajutorul unor instrumente variate (portofolii și proiecte), inclusiv calificativele, astfel încât să se reflecte într-adevăr capacitățile și înclinațiile fiecărui elev.
 • Calificativele se vor regăsi în Carnetul de Evaluare al fiecărui elev, alături de obiectivele de referință ale fiecărei discipline studiate și împreuna cu observațiile și comentariile fiecărui profesor legate de evoluția elevului pe parcursul fiecărui semestru.
 • La începutul anului școlar, fiecare elev va participa la testările inițiale organizate de școală.

PROGRAM  (orientativ)

08.00 – 08.30 – Mic dejun
08.30 – 12.55 – Ore de curs în limba română,  cu pauze de 10 minute
12.30 – 14.00 – Masa de prânz (pe serii, câte 2 clase/serie)
12.00 – 14.00 – Program recreativ (în funcție de programul fiecărei clase)
13.00 – 16.00 – Programul After School
16.00 – 16.15 – Gustare
16.15 – 17.20 – Activități în completare


Serviciile educaționale incluse în programul After School au următoarele caracteristici:

 • Asigurarea mesei de pranz și a unei gustări de după-amiază, preparate în bucătăria noastră și respectând standardele de calitate igienică și nutritivă;
 • Asistarea și sprijinirea copiilor în efectuarea temelor, sub îndrumarea unor profesori de specialitate;
 • Stimularea creativității, a aptitudinilor și a talentelor copiilor, prin participarea activă a acestora la diverse activități opționale, de comunicare, artistice și sportive;
 • Cercuri tematice;
 • Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și relaxant, prin angrenarea copiilor în jocuri creative desfășurate atât în incinta instituției, cât și în spațiul verde special amenajat din curtea acesteia;
 • Program de vacanță;
 • Pregătire pentru concursuri: olimpiade școlare, Cangurul, EuroJunior;
 • Program intensiv de Limba Engleză, pe trei niveluri (în vederea susținerii Examenului Cambridge):

      -STARTERS

      -MOVERS

-FLYERS;

 • Activități recreative și de relaxare;
 • Gustare consistentă ora 16.00-16.15.

Relațiile cu familia și reprezentanții comunității

      Comunicarea cu părinții școlarilor și cu reprezentanții comunității se realizează prin:

 • şedinţe cu părinţii;
 • consultaţii periodice cu părinţii;
 • consiliere;
 • serbări;
 • expoziții;
 • avizier;
 • e-mail;
 • gupuri cu caracter închis.

Activități extrașcolare și extracurriculare

Activităţile curriculare si extracurriculare sunt centrate, în egală măsură, pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi a comportamentelor dezirabile la școlari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative, precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.           

      Prin activitățile extracurriculare sportive, vom satisface nevoia de joc si mișcare, una dintre nevoile fundamentale ale copiilor, efectuată sub forma unor exerciții fizice de tip sportiv.

      În concepția noastră, elevul trebuie să fie: responsabil, să-i respecte pe cei din jur, să-și dezvolte creativitatea și inițiativa, să aibă simț critic, să-și dezvolte capacitatea de a alege în situațiile zilnice, să învețe să lucreze în echipă.

      Se vor mai desfășura:             

 • vizionări spectacole de teatru, teatru de papuși, circ;
 • excursii tematice;
 • ateliere și activități în aer liber;
 • serbări ocazionale;
 • aniversări și onomastici;
 • program educațional de vară;
 • tabară de vară / iarnă;
 • participare la concursuri educaționale.

PENTRU PĂRINȚI


        
Rolul familiei  este acela de partener, părinţii trebuie să cunoască şi să participe în mod activ la educația copiilor lor desfăşurată în școala noastră.

          În școală se vor derula:

1. Proiecte și parteneriate

  • ădinițe de stat și private.

         2. Spectacole pentru copii

         3. Excursii și tabere tematice

4. Concursuri si expoziții

5. Simpozioane

6. Cursuri și activități în colaborare cu instituții educaționale specializate

Toate aceste tipuri de activități vor fi dezvoltate pe baza unor grafice de desfășurare, programe de pregătire și, anual, se va realiza câte un centralizator care să cuprindă toate activitățile derulate în instituția școlară.

Vacanțe: zilele legale.