Gradinita 2020-2021

An școlar 2020 – 2021

REPERE GEOGRAFICE

Unitatea de învățământ: ȘCOALA  PRIMARĂ  ”ANGELS”

Adresa: Str. Cercelus, Nr. 4, Localitatea Păulești, jud. Prahova

E-mail: office@gradinitaangels.ro / scoalaprimaraangels@gmail.com

Web: https://www.scoalaprimaraangels.ro/

DOTĂRI ȘI SERVICII 

 

        Grădinița Angels  funcționează într-un spatiu, cu sali interioare modern amenajate și spații exterioare largi, care permit o bună desfășurare a programului instructiv – educativ:

 • Bibliotecă cu punct de documentare și informare pentru cadrele didactice
 • Sală de recreere
 • Săli de grupă dotate cu laptopuri, imprimante, videoproiectoare
 • Cabinet metodic și de consiliere
 • Cabinet medical
 • Sală pentru servit masa
 • Cantină cu bucătărie proprie
 • Curte proprie
 • Teren de sport: tenis, fotbal, baschet.
 • Spațiu în aer liber destinat activităților sportive și recreative

De asemeni, Grădinița Angels oferă servicii de transport și colaborează cu instituții ca Primăria în multe privințe, inclusiv cea a închirierii sălilor de festivități ale Comunelor Păulești și Cocoșești.

STRUCTURĂ

 

            În anul școlar 2020-2021, Grădinița Angels va funcţiona cu:

 • 1 grupă mică, cu un numar de 24 preșcolari;
 • 1 grupă mijlocie, cu un numar de 22 preșcolari;
 • 1 grupă mare, cu un numar de 32 preșcolari.

Întocmai ca în anii precedenți, va fi posibilă înscrierea copiilor la program prelungit.

Programul prelungit se va derula cu opţiuni de masă și program de odihnă. Copiii care rămân la program prelungit beneficiază de activităţile specifice de dezvoltare a aptitudinilor individuale – cluburi. Clădirea în care grădinița își  desfășoară  activitatea are sistem video în sălile de curs, iar părinții își pot vedea copiii on – line pe toată perioada desfășurării activităților educaționale. Programul educativ al grădiniţei este flexibil, acoperind cerinţele dezvoltării copilului atât  psihic cât si fizic. În abordarea individuală a copilului, personalul didactic ţine seama de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia, de nevoile sale afective şi de activitatea fundamentală corespunzătoare vârstei.

Coordonarea programului instructiv-educativ va fi făcută de către cadre didactice calificate. Echipa  este  formata din educatoare  calificate, absolvente de facultate , cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală, cu  experienţă în învăţământ.

Pentru a veni in sprijinul părinților, cadrele didactice vor susține lunar workshop-uri de instruire a parintilor, în cadrul programului educațional:,,Școala Părinților”.

Astfel, prezentăm următorii profesori și profesori colaboratori:

Nr. crt. Nume și prenume Grupa Specializarea / Funcția
1. Ispas Alina Mică Prof. înv. preșcolar / Educator
2. Dumitrache Issabela Mică Prof. înv. preșcolar / Educator
3. Anghelache Andreea Mijlocie Prof. înv. preșcolar / Educator
4. Gradinaru Gabriela Mijlocie Prof. înv. preșcolar / Educator
5. Munteanu Claudia Mare Prof. înv. preșcolar / Educator
6. Crăciunoiu Andreea Mare Prof. înv. preșcolar / Educator
7. Mocanu Paula Mica, Mijlocie, Mare Prof. lb. Engleză
8. Ilie Cătălina   Asistent Medical
9. Boiangiu Mirela   Asistent Medical
10. Ghiță Monica   Îngrijitor
11. Andrei Zâna   Îngrijitor
12.

13.

Bordusel Irina

          Dumitrescu Natalia                                 

  Îngrijitor

Profesor lb. Germana

 

 

                                          

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

Oferta educațională proiectată în Grădinița Angels valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc și de dezvoltare liber-creativă a copilului.

Oferta educaţională a Grădiniţei cu program prelungit Angels este definită în funcţie de :

– resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale şi financiare;

– opţiunile părinţilor;

– interesele comunităţii locale.

Serviciile educaţionale  oferite  de  grădiniţa  şi care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învăţământului preşcolar pe nivele de vârstă, constituite de regulă după criteriul de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora, beneficiind de cadre didactice calificate şi o infrastructură adecvată.

Gradinița noastră va aplica Curriculum Național pentru învățământul preșcolar și educație timpurie:

 1. Jocuri și activități didactice alese (întâlnirea de dimineață, rutine, tranziții, gimnastică)
 2. Activități de dezvoltare personală (activități opționale, activități recuperatorii și de relaxare)
 3. Activități pe domenii experiențiale:
 • domeniul limbă și comunicare;
 • domeniul știinte (matematică și cunoaștere),
 • domeniul estetic si creativ (muzical și plastic),
 • domeniul om și societate,
 • domeniul psihomotric.

În grădiniţă se asigură desfăşurarea activităţilor de educaţie timpurie conform curriculumului naţional aprobat prin OM 5233/01.09.2008:

 

Categoriile de activităţi de învăţare prezente în planul de învăţământ sunt:

Activităţi pe domenii de învăţare (care pot fi activităţi integrate sau pe discipline);

– Jocuri şi activităţi alese 

– Activităţi de dezvoltare personală.

 

La întâlnirea de dimineaţă accentul va cădea, printre altele (calendarul naturii, prezenţa etc.), pe:

 1. Autocunoaştere (Stimă de sine, imagine de sine – Cine sunt eu/cine eşti tu?, Sunt creativ!, Fluturasul, Etichete bune, etichete rele; Inimioara de prescolar/scolar).
 2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare – comunicare asertivă – Învăţ să spun NU fără să îi deranjez pe cei din jur; comunicare cu colegii/părinţii/educatoarea – jocuri în diade de tipul: Cum salut?; Cum spun mulţumesc?; Cum cer iertare?; Cum mă împac cu prietenul meu?; Unele secrete nu trebuie păstrate niciodată…, în cine pot avea încredere?; Comunic în oglindă; Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!; Mima ( comunicarea verbală şi non-verbală a propriilor trăiri şi sentimente) Sunt vesel/trist pentru că…; Azi mi-a plăcut/nu mi-a plăcut la tine…pentru că…; Tristeţea/veselia în culori şi forme.
 3. Managementul învăţării prin joc – Motivarea copilului pentru a deveni şcolar – Vreau să fiu şcolar; Continuă povestea….; Meseria de elev; Cum aş vrea să fie învăţătoarea mea; Eu, când voi fi şcolar….
 4. Dezvoltarea empatiei Dacă tu eşti bine şi eu sunt bine!; Cum să îmi fac prieteni?; Ba al meu, ba al tău; Cinci minute eu, cinci minute tu; Cum îmi aleg prietenii?; Îmi ajut prietenul?; Suntem toleranţi; Azi mi s-a întâmplat…; Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune…?, Cum să fac surprize celor dragi etc. Luarea deciziilor în funcţie de anumite criterii şi încurajarea alegerilor şi a găsirii a cât mai multe variante de soluţii la situaţiile apărute – Hei, am şi eu o opinie!, M-am certat cu prietenul meu – ce pot să fac?, Vreau…, îmi permiţi?, La răscruce de drumuri…
 5. Medierea conflictelor Învăţ să lucrez în echipă, Singur sau în grup?, Fără violenţă!, Fotograful.

 

 1. Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei. Mijloacele de realizare ale acestui tip de activitate variază foarte mult, în funcţie de vârsta copilului, de contextul momentului şi de calităţile adultului cu rol de cadru didactic. În acest sens, ele pot lua forma unei activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţi care se desfăşoară pe muzică sau în ritmul dat de recitarea unei numărători sau a unei frământări de limbă, a unei activităţi în care se execută concomitent cu momentul de tranziţie respectiv un joc cu text şi cânt cu anumite mişcări cunoscute deja de copii etc.

 

 1. Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. El influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în plină formare a acestuia. Aşadar, mijloacele principale de realizare a procesului instructiv-educativ la nivel antepreşcolar şi preşcolar sunt: jocul, (ca joc liber, dirijat sau didactic), activităţile didactice de învăţare.

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme:

1.Cine sunt/ suntem?;

 1. Când, cum şi de ce se întâmplă?;
 2. Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?;
 3. Cum planificăm/ organizăm o activitate?;
 4. Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?;
 5. Ce şi cum vreau să fiu? (ordinea prezentării nu are nici o legătură cu momentul din anul şcolar când pentru o temă sau alta se pot derula cu copiii diferite proiecte).

 

Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele care urmează a se derula cu copiii. Intr-un an şcolar, se pot derula maximum 7 proiecte cu o durată de maximum 5 săptămâni/proiect sau un număr mai mare de proiecte de mai mică amploare, variind între 1-3 săptămâni, în funcţie de complexitatea temei abordate şi de interesul copiilor pentru tema respectivă. De asemenea, pot exista şi săptămâni în care copiii nu sunt implicaţi în nici un proiect, dar în care sunt stabilite teme săptămânale de interes pentru copii. Totodată, pot exista şi proiecte de o zi şi/sau proiecte transsemestriale.

În medie, pentru toate cele patru intervale de vârstă, o activitate cu copiii durează între 15 şi 45 de minute (de regulă, 15 minute la grupa mică, 30-45 minute maximum la grupa pregătitoare). În funcţie de nivelul grupei, de particularităţile individuale ale copiilor din grupă, de conţinuturile şi obiectivele propuse la activitate, educatoarea va decide care este timpul efectiv necesar pentru desfăşurarea fiecărei activităţi.

Numărul de activităţi zilnice desfăşurate cu copiii variază în funcţie de tipul de program ales de părinţi (program normal–5 ore sau program prelungit–10 ore), iar numărul de activităţi dintr-o săptămână variază în funcţie de nivelul de vârstă al copiilor (respectiv: 3-5 ani şi 5-6/7 ani). Totodată, pentru nivelul 3-5 ani, unde sunt numai 7 activităţi integrate sau pe discipline şi 8 arii curriculare, recomandăm alternarea activităţilor artistico-plastice şi de educaţie muzicală (aflate în aceeaşi arie curriculară) sau a acestora cu activităţile practice (din aria curriculară Tehnologii).

 1. Pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 3-5 ani, categoriile de activităţi desfăşurate cu copiii vor viza îndeosebi socializarea copilului (colaborare, cooperare, negociere, luarea deciziilor în comun etc.) şi obţinerea treptată a unei autonomii personale, iar pentru grupele de vârstă cuprinse în intervalul 5-7 ani, accentul se va deplasa spre pregătirea pentru şcoală şi pentru viaţa socială a acestuia.
 2. Educatoarele vor respecta Programul zilnic (cu reperele orare)*** stabilit de Ministerul Educaţiei si Cercetării. În intervalul 1-30 septembrie, după etapa de observare a copiilor (evaluarea iniţială) şi după întocmirea caracterizării grupei, pe baza evaluării resurselor umane şi materiale existente şi după consultarea educatoarelor şi a părinţilor, se va definitiva şi aproba de către Consiliul director al unităţii de învăţământ lista activităţilor opţionale.
 3. În programul zilnic este obligatoriu să existe cel puţin o activitate sau un moment/secvenţă de mişcare (joc de mişcare cu text şi cânt, activitate de educaţie fizică, moment de înviorare, întreceri sau trasee sportive, plimbare în aer liber etc.). Totodată, educatoarea va avea în vedere expunerea copiilor la factorii de mediu, ca şi condiţie pentru menţinerea stării de sănătate şi de călire a organismului şi va scoate copiii în aer liber, cel puţin o dată pe zi, indiferent de anotimp.

Activități extrașcolare și extracurriculare:

Organizarea de serbări în funcţie de evenimentele importante ale anului (în grădiniţă sau alte locaţii). Notă: Numarul, durata și serbările variază în funcție de grupa de vârstă, temele parcurse, interesul manifestat de copii și părinți.

– Participarea la târguri, festivaluri sau expoziţii, organizate la nivelul  municipiului

– Organizarea unui Târg de Mărţişoare, cu mărţişoare confecţionate şi vândute de copii, la începutul lunii martie.

Organizarea de spectacole de teatru în grădiniţă sau vizionare de spectacole de teatru, circ.

Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor.

Plimbări, excursii în parcuri, etc

– O vizită la o fermă de animale.

O excursie anuală cu copiii de la grupele mari

Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în cadrul grupei;

– Consiliere psihologică a copiilor prin grija unui psiholog-logoped;

Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin activităţi cu invitaţi, plimbări, activităţi practice.

– Participarea la concursuri naţionale avizate de MECS: ”Cu Europa la joacă”; “Colorăm şi învăţăm”; “Piticot” ş.a.

– Asistenţă medicală zilnică asigurată de asistență medicală și contract cu un medic primar pediatru.

 

PENTRU PĂRINȚI


Rolul familiei  este acela de partener, părinţii trebuie să cunoască şi să participe în mod activ la educația copiilor lor desfăşurată în școala noastră.

În grădiniță se vor derula:

 1. Proiecte și parteneriate
  • Proiect de parteneriat cu Primăria ;
  • Proiect de parteneriat cu Poliția Rutieră ;
  • Proiect de parteneriat cu Biserica ;
  • Proiect de parteneriat cu alte școli ;
  • Proiect de parteneriat cu gradinițe de stat și private .
 1. Spectacole pentru copii
 • spectacole de teatru pentru copii , teatru interactiv, spectacole de circ .
 1. Excursii si tabere tematice
 • tabere tematice de iarnă/vară, excursii

4.Concursuri si expoziții

 1. Simpozioane
 1. Cursuri și activități în colaborare cu instituții educaționale specializate

Vacanțe: zilele legale.