Ciclu primar 2020-2021

An școlar 2020-2021

 REPERE GEOGRAFICE

Unitatea de învățământ: ȘCOALA  PRIMARĂ  ANGELS

Adresa: Str. Cercelus, Nr. 4, Localitatea Păulești, jud. Prahova

E-mail: office@gradinitaangels.ro / scoalaprimaraangels@gmail.com

Web: https://www.scoalaprimaraangels.ro/

DOTĂRI ȘI SERVICII 

 

        Școala Primară Angels  funcționează într-un spatiu, cu sali interioare modern amenajate și spații exterioare largi, care permit o bună desfășurare a programului instructiv – educativ:

 • Bibliotecă cu punct de documentare și informare pentru cadrele didactice
 • Sală de recreere
 • Săli de clasă dotate cu laptopuri, imprimante, videoproiectoare
 • Cabinet metodic și de consiliere
 • Cabinet medical
 • Sală pentru servit masa
 • Cantină cu bucătărie proprie
 • Curte proprie
 • Teren de sport: tenis, fotbal, baschet.
 • Spațiu în aer liber destinat activităților sportive și recreative

De asemeni, Școala Primară Angels oferă servicii de transport și colaborează cu instituții ca Primăria în multe privințe, inclusiv cea a închirierii sălii de sport a Comunei Păulești si salilor de festivitati in scopul expunerii serbarilor scolare.

STRUCTURĂ

 

            În anul școlar 2020 – 2021, Școala Primară Angels va funcţiona cu:

 • 1 clasă pregatitoare, cu un numar de 24 elevi;
 • 1 clasă I, cu un numar de 18 elevi;
 • 1 clasă II, cu un numar de 24 elevi;
 • 1 clasă III, cu un numar de 19 elevi;
 • 1 clasă IV, cu un numar de 11 elevi.

Înscrierea copiilor in clasa pregătitoare se va face conform metodologiei M.E.C.S. de înscriere și calendarului de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare 2020-2021.

Coordonarea programului instructiv-educativ va fi făcută de către cadre didactice calificate. De asemeni, întocmai ca în anii precedenți, va fi posibilă înscrierea copiilor la program prelungit, denumit în continuare ”after school”.

Programul After School se va derula cu opţiuni de masă, program de odihnă (pentru copiii până la 7 ani), realizarea temelor și activități în completare. Copiii care rămân la program prelungit beneficiază de activităţile specifice de dezvoltare a aptitudinilor individuale – cluburi.

Astfel, prezentăm următorii profesori și profesori colaboratori:

Nr. crt. Nume și prenume Clasa Specializarea / Funcția
1. Constantinescu Sorina P Prof. înv. primar / Director
2. Dancu Tiu Nicoleta I Prof. Înv. Primar / Învățător
3. Stemate Elena II Prof. Înv. Primar / Învățător
4. Nicolae Loredana III Prof. Înv. Primar / Învățător
5. Costache Ioana IV Prof. Înv. Primar / Învățător
6. Mocanu Paula Profesor / Prof. Lb. Engleză
  Ilie Andra P – IV Profesor / Prof. Lb. Engleză-Cambridge
7. Enache Valentin P  – IV Profesor / Prof. Religie
8. Stanescu Necula Adrian P  – IV Profesor / Prof. Ed. Fizică
9. Dumitrescu Natalia P – IV        Profesor / prof. Lb. Germana
       

 

                                          

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV


Procesul instructiv-educativ funcționează pe baza planurilor cadru și curriculumului național aprobat prin O.M.E.C.T.S nr. 3418 din 2013  și nr.  3371 din 12.03.2013, coroborat cu OMEN nr. 5003 din 02.12.2014 și prin Curriculumul la decizia școlii.    

În clasele primare, cadrele didactice vor aborda disciplinele de studiu într-o manieră integrată, urmărind următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea capacității de comunicare
 2. Asigurarea educației elementare pentru toți copiii
 3. Formarea personalității copiilor ținând cont de ritmul lor de dezvoltare
 4. Înzestrarea elevului cu priceperi și deprinderi care să faciliteze continuarea educației la finalizarea ciclului primar

Toate disciplinele studiate, desprinse din curriculumul național, au un număr de ore de studiu extins. Curriculum-ul la decizia școlii va completa curriculm-ul național, prin activități  organizate de profesori specializați. Având în vedere că majoritatea copiilor au optat pentru un program After School, în care se lucrează suplimentar și diferențiat, în funcție de nevoile fiecărui copil, C.D.Ș. va cuprinde o oră de Limba Germană, ce va veni în completarea celei cuprinse în Planul Cadru.

Evaluarea elevului:

 • Evaluarea activității școlare a elevilor se face printr-o serie de metode și cu ajutorul unor instrumente variate (portofolii și proiecte), inclusiv calificativele, astfel încat ea să reflecte într-adevar capacitățile și înclinațiile fiecărui elev.
 • Calificativele se vor regăsi în Carnetul de Evaluare al fiecărui elev, alături de obiectivele de referință ale fiecărei discipline studiate și împreuna cu observațiile și comentariile fiecărui profesor legate de evoluția elevului pe parcursul fiecărui semestru.
 • La inceputul anului școlar, fiecare elev va participa la testările inițiale organizate de școală.

 PROGRAM  (orientativ)

08.00 – 08.30 – Mic dejun
08.30 – 12.55 – Ore de curs în limba română,  cu pauze de 10 minute
12.30 – 14.00 – Masa de prânz (pe serii, câte 2 clase/serie)
12.00 – 14.00 – Program recreativ (în funcție de programul fiecărei clase)
13.00 – 16.00 – Programul After School
16.00 – 16.15 – Gustare
16.15 – 17.00 – Cluburi
16.15 – 17.20 – Activități în completare

Serviciile educaționale incluse în programul After School au următoarele caracteristici:

 • Asigurarea mesei de pranz și a unei gustări de după-amiază, preparate în bucătăria noastră și respectând standardele de calitate igienică și nutritivă;
 • Asistarea și sprijinirea copiilor în efectuarea temelor, sub îndrumarea unor profesori de specialitate;
 • Stimularea creativității, aptitudinilor și talentelor copiilor, prin participarea activă a acestora la diverse activități opționale, „cluburi și ateliere”: de comunicare, artistice si sportive
 • Cercuri tematice
 • Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut si relaxant, prin angrenarea copiilor în jocuri creative desfășurate atât în incinta instituției, cât și în spațiul verde special amenajat din curtea acesteia;
 • Program de vacanță
 • Pregatire pentru concursuri: olimpiade școlare; Cangurul; EuroJunior
 • Program intensiv Limba Engleză( in vederea sustinerii Examenului Cambridge:

-Starters

-Movers

-Flyers

 • Activități recreative și de relaxare
 • Gustare consistentă ora 16.00-16.15

Relațiile cu familia și reprezentantii comunității

Comunicarea cu părinții școlarilor și cu reprezentanții comunității se realizează prin:

 • şedinţe cu părinţii,
 • consultaţii periodice cu părinţii,
 • consiliere
 • serbări,
 • expoziții,
 • avizier
 • e-mail
 • gupuri cu caracter inchis.

Activități extrașcolare și extracurriculare:

Activităţile curriculare si extracurriculare sunt centrate în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la școlari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.           

Prin activitățile extracurriculare sportive vom satisface nevoia de joc si mișcare, una din nevoile fundamentale ale copiilor, efectuată sub forma unor exerciții fizice de tip sportiv.

În concepția noastră, elevul trebuie să fie: responsabil, sa-i respecte pe cei din jur, să-și dezvolte creativitatea și inițiativa, să aiba simt critic, să-și dezvolte capacitatea de a alege în situațiile zilnice, sa invețe să lucreze în echipă.

Se vor mai desfășura:

 • vizionări spectacole de teatru, teatru de papuși, circ ;
 • excursii tematice ;
 • ateliere si activități în aer liber ;
 • serbări ocazionale ;
 • aniversări și onomastici ;
 • program educațional de vară ;
 • tabară de vară / iarnă ;
 • participare la concursuri educaționale.

PENTRU PĂRINȚI


Rolul familiei  este acela de partener, părinţii trebuie să cunoască şi să participe în mod activ la educația copiilor lor desfăşurată în școala noastră.

În școală se vor derula:

 1. Proiecte și parteneriate
  • Proiect de parteneriat cu Primăria ;
  • Proiect de parteneriat cu Poliția Rutieră ;
  • Proiect de parteneriat cu Biserica ;
  • Proiect de parteneriat cu alte școli ;
  • Proiect de parteneriat cu gradinițe de stat și private .
 1. Spectacole pentru copii
 • spectacole de teatru pentru copii , teatru interactiv, spectacole de circ .
 1. Excursii si tabere tematice
 • tabere tematice de iarnă/vară, excursii

4.Concursuri si expoziții

 1. Simpozioane
 1. Cursuri și activități în colaborare cu instituții educaționale specializate

Toate aceste tipuri de activitati vor fi dezvoltate pe baza unor grafice de desfasurare, programe de pregatire si anual se  va realiza cate un centralizator care sa cuprinda toate activitatile derulate in institutia scolara.

Vacanțe: zilele legale.