Planificare activitati

PLANIFICAREA   ACTIVITĂŢILOR   ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

ANUL  ŞCOLAR  :  2016 – 2017

OBIECTIVE

Elevul va fi capabil:

ACTIVITATEA TERMEN MOD

DE REALIZARE

LOC DE DESFĂŞURARE

FINALITĂŢI

EVALUARE
– să realizeze propuneri privind activităţile extraşcolare; “ ALEGE, E DREPTUL TĂU! Septembrie -dezbatere;

 

– Sala de clasă – Programul activităţilor extraşcolare; – Afişarea programului;
-să identifice reguli de comportament în diferite situaţii;

– să identifice acţiunile necorespunzătoare în propriul comportament;

– să identifice modele de comportament în diferite situaţii;

-să realizeze un regulament al grupei/clasei;

“REGULILE GRUPEI/CLASEI”

 

Septembrie  

-dezbatere;

-întâlnire cu consilierul psihopedagogic;

 

 

– Sala de clasă

 

 

– Afişe

 

 

– Decorarea spaţiului clasei

– Afişarea regulamentului

– să identifice rolul igienei în păstrarea sănătăţii

– să realizeze acţiuni de igienizare a spaţiului clasei şi a curţii şcolii;

-să identifice reguli pentru păstrarea curăţeniei ;

“ZIUA MONDIALĂ A CURĂŢENIEI”

 

 

 

 

 

 

 

23 septembrie –  observarea comportamentului oamenilor în parc ;

– notarea observaţiilor ;

– afiş cu reguli de păstrare a curăţeniei în urma observaţiilor ; – Evaluarea afişelor
-să identifice cauzele unor schimbări în natură ( De ce se usucă frunzele? De ce plouă mai des?  ;

-să realizeze compoziţii aplicative cu ajutorul materialelor din natură.

-decorarea dovlecilor, crearea de costume specifice ;

 

„CURIOZITĂŢILE TOAMNEI”

 

 

Octombrie

Noiembrie

 

– Activitate  de observare a schimbărilor din natură

– Confecţionarea unor jucării şi decoruri folosind materialele din natură

 

– În natură

– Sala de clasă

 

 

– Compoziţii

aplicative

– Expoziţii

 

 

– Decorarea

spaţiuluiclasei

– Evaluarea

lucrărilor practice

şi

artistice

 

 

– să  identifice rolul animalelor în viaţa omului prin vizitarea unei grădini zoologice:

– să confecţioneze animale din diferite materiale;

– să realizeze dramatizări folosind animalele confecţionate;

 

 

 

 

 

 

 

“SĂ PROTEJĂM ANIMALELE! ”

 

 

4 octombrie – Excursie la grădina zoologică

-Vizionarea unor filme despre rolul animalelor în viaţa omului;

– Activitate independentă de realizare a animalului preferat din materiale diverse;

– Dramatizări folosind animalele confecţionate;

 

Sala de grupă/clasă Expoziţii cu lucrările realizate Evaluarea

lucrărilor

-să identifice în imagini alimentele benefice pentru organism;

-să realizeze un meniu zilnic sănătos;

-să identifice în imagini consecinţele nerespectării unor măsuri de alimentaţie;

-să prepare un aliment preferat;

 

 

 

 

 

 

 

 

“ MICII BUCĂTARI”

 

 

noiembrie – Activitate

de preparare a unui aliment;

– Dialog cu un nutriţionist

Sala de clasă -Expoziţii cu desene , afişe

 

-Meniul zilnic

 

-să compare situaţii în care forma de adresare este diferită;

– să aleagă modalitatea de adresare corectă din mai multe variante;

-dramatizări;

 

„ VORBA DULCE, MULT ADUCE”

 

 

 

decembrie -Activitate pe grupe -sala de grupă/clasă – codul “cuvintelor magice” – dramatizări

 

-să recite poezii închinate anotimpului „iarna”;

-să interpreteze colinde şi scenete ce au la baza elemente specifice sărbătorilor de Crăciun;

-să participe la confecţionarea măştilor şi a  costumaţiilor adecvate rolului interpretat;

-să realizeze aplicaţii practice pentru împodobirea bradului de Crăciun, desene, colaje, machete etc.;

-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară activitatea.

– să realizeze rolul activităţilor de voluntariat;

„VINE, VINE, MOŞ CRĂCIUN !  ”

« O JUCĂRIE PENTRU UN COPIL TRIST ! »

Decembrie – Activitate literar-artistică prilejuită de apropierea sărbătorilor de iarnă

-Activităţi practice

-Activităţi de voluntariat

– Sala de clasă – Piesă de teatru

– Recitări de poezii

– Interpretări de cântece

– Compoziţii aplicative

– Carnaval

-Expoziţie

 

– Evaluarea orală a poeziilor şi cântecelor învăţate

– Evaluarea lucrărilor practice

 

-să explice însemnătatea zilelor de 1Decembrie şi 24 Ianuarie;

-să redea printr-un desen importanţa acestei zile;

-să recunoască în imagini figurile eroilor neamului;

-să decoreze spaţiul în care se desfăşoară activitatea;

-să realizeze expoziţii cu figurile eroilor neamului;

– să interpreteze cântece patriotice;

,,SĂ ÎNVĂŢĂM DIN FAPTELE EROILOR!”

 

Decembrie

Ianuarie

-vizită în Parcul Chindia -Sala de clasă

– Holul şcolii

– Parcul Chindia

 

-Expoziţie

 

– Evaluare orală prin întrebări şi răspunsuri

– Evaluarea lucrărilor practice

 

-să explice însemnătatea zilei de 15 ianuarie;

-să recunoască imaginea poetului Mihai Eminescu;

-să realizeze compoziţii plastice inspirate de versurile poeziilor; ;

-să recite expresiv poezii scrise de Eminescu;

 

 

 

 

 

,,Pe urmele lui Eminescu!”

 

 

 

Ianuarie – Activitate literar-artistică

 

-Sala de clasă

 

– Concurs – Evaluare orală prin întrebări şi răspunsuri

– Evaluarea orală a poeziilor

-să întocmească un regulament de comportare în situaţii de urgenţă;

– să realizeze activităţi de simulare a comportamentului potrivit în situaţii de urgenţă;

 

 

„VIAŢA MEA, O PRIORITATE!” ianuarie

martie

mai

– Activitate de simulare în cazul unui incendiu, a unuicutremur, aunui

 

Curteaşcolii

Sala de grup/clasă

– Regulament desenat

-Expoziţie

– Evaluare orală prin întrebări şi răspunsuri

Evaluarea activităţilor practice

– să compună poezii şi texte pe diferite teme;

– să realizeze revista „ Tinere condeie” ;

 

 

 

„TINERE CONDEIE”

 

Februarie – Activitate individuală

 

-Sala de clasă

-parc

 

– revista – Evaluarea revistei
-să realizeze  compoziţii aplicative şi decorative reprezentând: mărţişoare, felicitări, tablouri dedicate zilelor de 1 şi 8 Martie folosind materialele adunate;

-să recite poezii dedicate mamei, bunicii, primăverii, florilor etc.

-să interpreteze cântece dedicate mamei, primăverii etc.

-să interpreteze roluri în scenete ce au la bază elemente specifice primăverii şi  zilei de 8 Martie ;

„Gânduri pentru mama”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

– Activitate cu părinţii

 

– Sala de clasă

 

 

 

 

 

 

 

– Compoziţii aplicative/ plastice

– Expoziţie

 

 

– Scenetă

– Recitări de poezii

– Interpretări de cântece

 

 

– Evaluarea lucrărilor practice

 

 

 

 

 

– să realizeze colaje din materiale reciclabile;

-să realizeze compoziţii aplicative diverse cu mesaje ECO;

-să organizeze jocuri şi concursuri pe teme ecologice.

– să planteze în grădina şcolii flori şi plante;

 

 

„PLANETA ALBASTRĂ”

 

21Martie- Ziua Pământului

22 Martie- Ziua Apei

 

-activitate practică

-dezbatere

 

Sala de grupă/clasă -expoziţie cu lucrările elevilor Evaluarea lucrărilor
-să identifice figurile importante ale personalităţilor din lumea invenţiilor ;

-să realizeze diferite  experimente ;

,,INVENŢII ŞI INVENTATORI”

 

12 aprilie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Activitate practică

-Vizită la “ Orăşelul cunoaşterii”

 

– Bucureşti

 

– Compoziţii aplicative

– Expoziţie

– Evaluarea lucrărilor şi activităţillor practice

– Evaluarea orală a prin întrebări şi răspunsuri

 

-să doneze cărţi de lectură unor copii din mediul rural; ,,O CARTE PENTRU COPIII DE LA SAT”

 

Mai -Activitate de achiziţionare  şi donare de cărţi ; -mediul rural; – Donare de cărţi; – proces verbal de predare;
-să viziteze virtual un obiectiv turistic din fiecare stat membru al UE;

– să împărtăşească colegilor impresii din locurile vizitate ;

 

“ CĂLĂTORIE VIRTUALĂ PRIN EUROPA”

 

Mai

 

– Prezentare – sla de clasă – afiş cu obiectivele turistice; –  Evaluarea orală  prin întrebări şi răspunsuri

 

 

– să realizeze postere, desene şi colaje pe tema protecţiei mediului;

– să realizeze activităţi de ecologizare a  mediului înconjurător;

– să realizeze experimentul cu sarea amestecată cu apă şi expusă la soare;

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zilele ECO în şcoala noastră”

 

 

21Iunie

– Ziua Soarelui

 

– Activităţi tip dezbatere

– Sala de clasă

-curtea şcolii

-experiment  

– Evaluarea orală prin întrebări şi răspunsuri

 

-să realizeze un montaj literar-artistic  dedicat serbării finalului clasei pregătitoare;

-să identifice activităţile preferate de pe parcursul anului şcolar

“Reuşitele noastre” Iunie

 

Serbare

Prezentarea  unui material Power Point cu activităţile clasei

Sala de clasă – Recitări de poezii

– Interpretări de scenete/ cântece

 

– Exerciţii de interpretare