Sa stii mai multe, sa fii mai bun

MINISTERUL EDUCAŢIEI,

CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ŞCOALA PRIMARĂ „ANGELS”                                     

NIVEL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

PRAHOVA-PĂULEŞTI, NR. 1021B

TELEFON: 0725548719

E-MAIL: scoalaprimaraangels@yahoo.com

 

PROGRAMUL

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”

„O altfel de saptamana, aceiasi copii constiinciosi”

ARGUMENT

           Prin Ordinul de Ministru 5635/2012 se introduce în cadrul programei şcolare Programul “Să ştii mai multe, să fii mai bun”. Acest program este organizat de fiecare unitate de învăţământ în funcţie de interesele copiilor, cadrelor didactice şi părinţilor. După consultarea acestor factori implicaţi, programul va fi aprobat de Consiliul profesoral şi Comitetul reprezentativ al părinţilor. Programul “Să ştii mai multe, să fii mai bun” cuprinde activităţi care nu se pot desfăşura în timpul anului şcolar, îmbinându-se teoria cu practica.

Ţinând cont de mai mulţi factori: interesele copiilor, părinţilor, planificarea calendaristică a cadrelor didactice, dar şi de evoluţia societăţii, vom derula în perioada 1 aprilie-5 aprilie activităţi care să-i stimuleze motric pe copii, care să le stimuleze simţul estetic, întrajutorarea, autonomia, dar şi spiritul de echipă. Astfel prin osmoza obiectivelor urmărite de cadrele didactice şi părinţi cu interesele copiilor ne propune să combatem probleme actuale precum: obezitatea, sedentarismul, dificultatea de socializare, alimentaţia nesănătoasă etc.

Pentru a-i sustrage pe copii din rutină, pentru a-i pune în faţa unor noi situaţii şi a-i observa în cât mai multe medii vom desfăşura activităţile în afara instituţiei de învăţământ.

 Scopul:

Programul urmăreşte implicarea tuturor preşcolarilor, şcolarilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimularea participării lor la acţiuni variate,în contexte nonformale.

 Obiective:

– Familiarizarea copiilor cu specificul activităţilor desfăşurate în cadrul unei reprezentaţii artistice, în vederea adoptării unui comportament adecvat;

– Formarea unei atitudini de responsabilitate si respect faţa de carte;

– Cunoaşterea normelor de comportament ecologic specific asigurării echilibrului natural al societăţii;

– Stimularea imaginaţiei, a creativităţii şi încurajarea copilului în  exprimarea opiniilor şi stărilor sufleteşti ;

– Formarea unei  atitudini pozitive faţă de activităţile sportive;

 Monitorizare program:

Nicolae Loredana, director

Responsabil de program:

 Nicolae Loredana- prof. pt. inv. primar

Ghita Ioana  – prof. pt. inv. primar

Tiu Nicoleta  – prof. pt. inv . primar

Stemate Elena – prof. pt. inv. primar

Cucu Gabriela- prof. pt. inv. primar

Dumitrache Issabela – prof. pt. inv. prescolar

Coman Alina – prof. pt. inv. prescolar

Mirica Mariana – prof. pt. inv. prescolar

Visan Iustina – prof. pt. inv . prescolar

Ispas Alina – prof. pt. inv. prescolar

Rezultate aşteptate:

  • Formarea unor comportamente pozitive faţă de mediu;
  • Participarea activă şi responsabilă la activităţile comune desfăşurate;
  • Formarea unor abilităţi de lucru în echipă;
  • Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor prin implicarea lor în diverse activităţi comune.

Grup ţintă:

-preşcolarii din grădiniţă,

-şcolarii de la clasa pregătitoare ,clasa I clasa a II-a , clasa  III-a, clasa a IV-a

Evaluare:

-expoziţie cu lucrările copiilor,

-album cu fotografii,

– postere

 

Director,

Prof. Nicolae Loredana