Cod etic personal didactic

Anexa 1  Codul etic pentru personalul didactic, didactic auxiliar  si nedidactic

 

 • Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic are obligatia de a cunoaste si respecta Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, ROFUIP, Regulamentul intern, fisa postului precum si prevederile normativelor, a metodologiilor, a programelor in vigoare .
 • Personalul didactic are obligatia sa cunoasca si sa aplice, in mod adecvat, teoriile moderne ale invatarii in vederea construirii unui demers didactic centrat pe elev cu scopul dezvoltarii sale .
 • Cadrele didactice vor evalua periodic, ritmic si printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate si corectitudine, cunostintele, abilitatile si competentele elevilor, oferind posibilitatea afirmarii personalitatii acestora – inteligenta, imaginatia, spiritul critic, sensibilitatea .
 • Cadrele didactice trebuie sa informeze elevii despre modalitatile si criteriile de evaluare pe care le vor aplica.
 • Cadrele didactice au obligatia de a comunica cu familiile elevilor, in mod periodic si de cate ori este necesar.
 • Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic trebuie a aiba o adresare civilizata si sa dovedeasca respect si intelegere pentru interlocutor (colegi, elevi, parinti).
 • Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic are obligatia – sa aiba o tinuta vestimentara decenta ;
 • sa aiba un comportament civilizat , bazat pe colegialitate si respect fata de elevi;

– sa nu foloseasca expresii sau gesturi jignitoare la adresa elevilor, parintilor si colegilor;

– sa nu vina la program sub influenta bauturilor alcoolice;

– sa aiba telefoanele mobile inchise la orele de curs;

– sa informeze conducerea scolii si organele institutiilor abilitate in cazul producerii unui eveniment de natura

– sa puna in pericol siguranta persoanelor si securitatea bunurilor aflate in scoala;

– sa nu fumeze in incinta scolii;

– sa nu consume alimente in timpul orelor de curs, in fata elevilor;

– sa nu se angajeze in discutii neprincipiale despre elevi, parinti si colegi;

–  sa manifeste condescendenta in relatiile ierarhice;

– sa indeplineasca atributiile din fisa postului si sarcinile delegate;

–  sa evalueze pregatirea elevilor corect, cinstit si onest;

– sa creeze o ambianta placuta intre elevi, in spiritul tolerantei, bunei cuviinte si respectarii intimitatii fiecaruia.

COD ETIC AL PROFESORILOR

 1. Educatoarele si invatatoarele au obligatia:
 • Sa prelucreze Regulamentul intern – cu proces-verbal (parinti si elevi);
 • Sa supravegheze, atent, prezenta zilnica a elevilor;
 • Sa monitorizeze respectarea Regulamentului intern din punct de vedere al absentelor, tinutei, disciplinei si codului etic;
 • Sa fie un exemplu de comportament etic si profesional fata de elevii sai;
 • Sa nu genereze situatii conflictuale intre profesori, intre elevi;
 • Sa atenueze cu abilitate starile conflictuale provocate intre elevi.
 1. Profesorii au obligatia:
 • Sa se prezinte la ore;
 • Sa anunte din timp conducerea scolii si secretariatul ca va absenta, pentru a putea fi inlocuit de alt profesor;
 • Sa faca controlul prezentei, tinutei, precum si a ordinei si curateniei in clasa;
 1. Profesorul de serviciu:
 • Sa consemneze in caietul de procese-verbale urmatoarele:
 1. controlul la clase (prezenta, tinuta, curatenie);
 2. absenta profesorilor si persoanele care le inlocuiesc;
 3. controlul in curtea scolii;
 4. evenimente deosebite in scoala (inspectii, lectorate, vizite ale persoanelor straine, sedinte si consultatii cu parintii, etc);
 5. cazuri de indisciplina (violenta verbala, fizica, interventii ale politiei si ale ambulantei);
 6. deteriorarea bazei tehnico-materiale a scolii;

 

 1. Elevii:
 • sa poarte uniforma;
 • sa aibe zilnic carnetul de note;
 • sa nu intarzie la ore;
 • sa se comporte civilizat;
 1. Elevii de serviciu:
 • sa se prezinte la scoala conform planificarii;
 • sa se prezinte in uniforma;
 • sa anunte profesorul de serviciu imediat intamplarile neprevazute;
 • sa colaboreze cu profesorul de serviciu, cu secretarul scolii si cu în rezolvarea problemelor ivite.
 1. Consiliul elevilor (C.E.):
 • comunica cu invatatorii/ educatori de la grupe;
 • participa activ la actiunile;
 • anunta membrii C.E. cu privire la activitati si actiuni prin Convocator.
 1. Consiliul de administratie:
 • controleaza prezenta elevului/profesorului de serviciu;
 • realizeaza anchete ale cazurilor de disciplina din unitatea scolara;
 • supravegheaza in ansamblu activitatile elevilor.

CODUL  ETIC  AL PARNTELUI

 • formeaza Comitetul de parinti pe clasa si Asociatia de parinti pe scoala;
 • participa la lectorate pe clasa/scoala;
 • participa la activitatile festive organizate de scoala;
 • sprijina derularea optima a procesului de invatamant.

CODUL DE CONDUITA AL ELEVULUI

 • respectarea regulamentelor scolare in vigoare;
 • tinuta decenta in concordanta cu climatul educativ;
 • folosirea unui limbaj adecvat varstei si locului unde se afla;
 • atitudinea respectuoasa fata de personalul scolii;
 • frecventa obligatorie la orele de curs;
 • participarea la toate activitatile scolii;
 • obligatia de a circula numai prin locurile permise elevilor;
 • obligatia de a nu aduce persoane straine in scoala;
 • pastrarea in conditii optime a bunurilor din incinta scolii;
 • pastrarea curateniei in scoala;
 • asumarea responsabilitatilor faptelor savarsite;
 • respectarea colegilor;
 • obligatia de a nu fuma si de a nu consuma bauturi alcoolice sau droguri;
 • obligatia de a avea manuale, caiete si alte instrumente necesare desfasurarii orelor de curs;
 • obligatia de a astepta profesorul in clasa, in ordine, pregatiti pentru inceperea orei;
 • indeplinirea obligatiilor ce le revin ca elevi de serviciu pe clasa si pe scoala;
 • obligatia de a avea asupra lor carnetele de elev vizate;
 • obligatia de a informa parintii in legatura cu situatia scolara;
 • interdictia de a poseda si de a difuza materiale cu caracter obscen si pornografic;
 • anuntarea invatatorului in cazul unor situatii speciale;
 • parasirea incintei scolii dupa terminarea programului scolar.