Plan imbunatatire

AN ŞCOLAR 2020-2021

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  NR  1 

Nr. crt. Numele activităţii Tip activitate Obiective Dată început Dată sfârșit
1. Ridicarea standardelor calitative ale activității formale și nonformale prin implementarea unor proiecte la nivel național și internațional adaptate vârstei și nevoilor elevilor DE ÎMBUNĂTĂȚIRE Implementarea unor activități de educație sanitară

Dezvoltarea abilităților de socializare cu elevii din alte școli

Utilizarea unor metode de marketing în promovarea proiectelor școlare la nivelul comunității ( ofertă educațională, punct de informare, site-ul școlii)

01.11.2020 30.06.2021
RESPONSABILITĂŢI:

responsabil Comisie act. extraşcolare şi extracurriculare- monitorizează  participarea la proiecte naționale și internaționale ;

asistent medical- realizează activități de educație sanitară

responsabil CEAC- realizează chestionare prin care evaluează gradul de satisfacere a beneficiarilor; cu privire la participarea la proiectele naționale și internaționale;

-monitorizează activitatea de promovarea a activităţii didactice pe grupurile de socializare înfiinţate la nivelul grupelor/claselor;

Responbsabil Comisia de promovare a imaginii şcolii:

-coordonează activitatea de promovare a imaginii şcolii prin publicarea de articole în revista şcolii, în media ;

ACTIVITĂŢI

Implementarea unor proiecte naționale și internaționale

Întocmirea unuor statistici privind implementarea unor proiecte la nivel național și internațional;

Evaluarea realizării proiectelor

Colectarea feedback-ului de la elevi (prin chestionare)

Promovarea proiectelor pe site-ul școlii, la nivelul comunității

INDICATORI REALIZARE:

–          70 % dintre elevi sunt implicați în derularea proiectelor la nivel național și internațional;

INSTRUMENTE EVALUARE:

Evidenţa elevilor participanți la proiecte naționale și internaționale

Chestionare

LECŢII ÎNVĂŢATE
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI:

Ø   

                                                                                                                             

 

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  NR.   2  

Nr. crt. Numele activităţii Tip activitate Obiective Dată început Dată sfârţit
2. Profesionalizarea activității educative prin perfecționarea metodelor , instrumentelor, resurselor didactice utilizate pentru a fi aplicate în mediul online de îmbunătățire Achiziționarea unor soft-uri educaționale;

Participarea cadrelor didactice la programe de formare care să corespundă realității ( act.

online)

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în funcție de evoluțiile nevoilor de educație;

Implementarea unor metode moderne de predare / evaluare

01.11.2020 30.06.2021
RESPONSABILITĂŢI:

Fondator – achiziționează resursele materiale, soft-uri educaționale ;

-Director  – realizează necesarul de resurse materiale și  soft-uri pentru derularea activității ;

INDICATORI REALIZARE:

100% dintre cadrele didactice urmează cursuri de perfecționare în vederea dezvoltării competențelor digitale și predării online;

100% cadrele didactice implementează metode și strategii care se pot aplica în mediul online;

100 % dintre cadrele didactice implementează metode moderne de evaluare ;

ACTIVITĂŢI:

Înscrierea la programe de perfecționare în vederea dezvoltării competențelor digitale și predării online;

Folosirea în cadrul lecțiilor a unor metode și strategii moderne , care se pot aplica și în mediul online;

Realizarea unei baze de date cu site-urile și programele ce pot fi folosite în mediul online;

Implementarea unui program unitar , la nivelul unității în vederea predării online;

–           

INSTRUMENTE DE EVALUARE:

– Platforma existentă la nivelul unității;

LECŢII ÎNVĂŢATE

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

 

 

 

 

Nr.   3  

Nr. crt. Numele activităţii Tip activitate Obiective Dată început Dată sfârţit
3. Valorificarea și îmbogățirea bibliotecii școlare  de îmbunătățire -implementarea unui program informatizat de evidență a titlurilor din biblioteca școlară;

-dezvoltarea interesului pentru lectură ;

01.11.2020 30.06.2021
ACȚIUNI

Realizarea unei baze de date cuprinzând titlurile din biblioteca școlară.

Amenajarea în curte a unui spațiu dedicat activității de lectură.

Derularea unor proiecte de lectură la nivelul unității

RESPONSABILITĂŢI:

Fondator :

-amenajează spațiul dedicat lecturii în spațiul din curtea școlii;

Bibliotecar :

– realizează baza de date cu titlurile existente în bibliotecă;

– desfășoară cu elevii activități de lectură;

Responbsabil Comisia Metodică:

–          monitorizează desfășurarea unor proiecte de lectură la nivelul grupelor/claselor;

Responsabil CEAC:

-monitorizează activitatea de promovarea a activităţii de lectură pe grupurile de socializare înfiinţate la nivelul grupelor/claselor;

INDICATORI REALIZARE:

–100% dintre cadrele didactice desfășoară proiecte de lectură;

–80% dintre elevi  împrumută cărți de  la biblioteca școlii;

INSTRUMENTE DE EVALUARE:

-existența proiectelor  ;

– listă cu titlurile cărților ;

-fișe de împrumut;

LECŢII ÎNVĂŢATE
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI