Plan de masuri si activitati

PLAN DE MĂSURI ŞI ACTIVITĂŢI ÎN VEDEREA INFORMĂRII, PREVENIRII ŞI COMBATERII ACTELOR DE CORUPŢIE CE POT APĂREA ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ

                    În  baza Codului de etică pentru profesori, Codului de etică pentru personalul auxiliar si nedidactic, Codului de etică pentru elevi, Codului de etică pentru părinţi,  precum si a Planului de  integritate al unităţii şcolare, redactate în conformitate cu Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, se propune următorul plan de măsuri şi activităţi, în vederea informării, prevenirii şi combaterii actelor de corupţie ce pot apărea în unitatea şcolară:

 

ACTIVITATEA TERMEN RESPONSABIL INDICATOR  EVALUARE

 

1.      Informarea Consiliului Profesoral privind existenţa strategiei

anticorupţie la nivelul unităţii, instituite prin intermediul Comisiei desemnate de CP.

         Noiembrie Director Proces verbal
2.      Informarea  Consiliului Profesoral privind conţinutul Planului

de  integritate al unităţii şcolare.

Ianuarie Comisia anticorupţie Proces verbal
3.      Diseminarea conţinuturilor strategiei anticorupţie în rândul

personalului auxiliar şi nedidactic.

Mai Comisia anticorupţie Proces verbal
4.      Diseminarea conţinuturilor strategiei anticorupţie în rândul

elevilor.

Iunie Comisia anticorupţie Proces verbal