Ordine

Niveluri de învăţământ/ specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul unităţii de învăţământ *:

OM 5585 / 2.11.2010 –  autorizare învăţământ preşcolar

OM 4360 / 6.06.2012  –  autorizare învăţământ primar

OM 6224 / 13.11.2012  –  schimbarea denumirii din gradiniţă în şcoală

Nr. 12395  / 4.07.2012  –  schimbarea personalităţii juridice din SC LITAVA SERV SRL in FUNDATIA SCOALA ANGELS

OM 6181/22.12.2016  –  acreditare nivel preşcolar

OM 4145/18.07.2018 – acreditare nivel primar