Gradinita 2022-2023

REPERE GEOGRAFICE

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGELS”

Adresa: Str. Cerceluș, Nr. 4, Localitatea Păulești, Jud. Prahova

E-mail: office@scoalagimnazialaangels.ro

DOTĂRI ȘI SERVICII 

        Grădinița Angels funcționează într-un spațiu cu săli interioare modern amenajate și spații exterioare largi, care permit o bună desfășurare a programului instructiv-educativ:

 • Bibliotecă cu punct de documentare și informare pentru cadrele didactice;
 • Sală de recreere;
 • Săli de grupă dotate cu laptopuri, imprimante, videoproiectoare;
 • Cabinet metodic și de consiliere;
 • Cabinet medical;
 • Sală pentru servit masa;
 • Cantină cu bucătărie proprie;
 • Curte proprie;
 • Teren de sport: tenis, fotbal, baschet;
 • Spațiu în aer liber destinat activităților sportive și recreative.

De asemenea, Grădinița Angels oferă servicii de transport și colaborează cu instituții precum Primăria în multe privințe, inclusiv cea a închirierii sălilor de festivități ale Comunelor Păulești și Cocoșești.

STRUCTURĂ

În anul școlar 2022-2023, Școala Gimnazială „Angels” va funcționa:

      1 grupă mică — 25 de preșcolari

      1 grupă mijlocie — 27 de preșcolari

      1 grupă mare — 29 de preșcolari

Întocmai ca în anii precedenți, va fi posibilă înscrierea copiilor la programul prelungit.

Programul prelungit se va derula cu opţiuni de masă și program de odihnă. Copiii care rămân la program prelungit beneficiază de activităţile specifice de dezvoltare a aptitudinilor individuale. Clădirea în care grădinița își desfășoară activitatea are sistem video în sălile de curs, iar părinții își pot vedea copiii online pe toată perioada desfășurării activităților educaționale. Programul educativ al grădiniţei este flexibil, acoperind cerinţele dezvoltării copilului atât  psihic, cât și fizic. În abordarea individuală a copilului, personalul didactic ţine seama de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia, de nevoile sale afective şi de activitatea fundamentală corespunzătoare vârstei.

Coordonarea programului instructiv-educativ va fi făcută de către cadre didactice calificate. Echipa este formată din educatoare calificate, absolvente de facultate, cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală, cu experienţă în învăţământ.

Pentru a veni în sprijinul părinților, cadrele didactice vor susține lunar workshopuri de instruire a părinților, în cadrul programului educațional ,,Școala Părinților”.

Prezentăm următorii profesori și profesori colaboratori:

Nr. crt.Nume și prenumeGrupaFuncția
1.Cheșnoiu AndreeaMicăEducatoare
2.Grădinaru Gabriela  MicăProf. pentru înv. preșcolar
3.Geangu AlexandraMijlocieEducatoare
4.Munteanu ClaudiaMijlocieProf. pentru înv. preșcolar
5.Dumitrache IssabelaMareProf. pentru înv. preșcolar
6.Grigore IoanaMareEducatoare
7.Avramescu PaulaMică, Mijlocie, MareProf. lb. Engleză
8.Ilie Cătălina Asistent Medical
9.Boiangiu Mirela Asistent Medical
10.Ghiță Monica Îngrijitor
11.Andrei Zâna Îngrijitor
12.Nicolescu Magdalena Îngrijitor

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

Oferta educațională proiectată în Școala Gimnazială „Angels” valorizează la cel mai înalt grad nevoia de joc și de dezvoltare liber-creativă a copilului. Oferta educațională a Școlii Gimnaziale „Angels” este definită în funcție de:

– resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;

– opțiunile părinților;

– interesele comunității locale.

Serviciile educaționale oferite de grădiniță, care fac obiectul acestei descrieri, se referă la organizarea învățământului preșcolar pe niveluri de vârstă și sunt constituite, de regulă, după criteriul de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată.

Grădinița noastră va aplica Curriculum național pentru învățământul preșcolar și educație timpurie:

1. jocuri și activități didactice alese (întâlnirea de dimineață, rutine, tranziții, gimnastică)

2. activități de dezvoltare personală (activități opționale, activități recuperatorii și de relaxare)

3. activități pe domenii experiențiale: domeniul limbă și comunicare; domeniul științe (matematică și cunoaștere), domeniul estetic și creativ (muzical și plastic), domeniul om și societate, domeniul psihomotric.

La nivel preșcolar, vor exista următoarele tipuri de activități extrașcolare și extracurriculare:

 • Organizarea de serbări în funcție de evenimentele importante ale anului (în grădiniță sau alte locații).

Notă: Numărul, durata și serbările variază în funcție de grupa de vârstă, de temele parcurse și de interesul manifestat de copii și părinți.

 • Participarea la târguri, festivaluri sau expoziții, organizate la nivelul municipiului;
 • Organizarea unui Târg de Mărțișoare, cu mărțișoare confecționate și vândute de copii, la începutul lunii martie;
 • Organizarea de spectacole de teatru în grădiniță sau vizionarea de spectacole de teatru, circ;
 • Vizite la muzee și alte obiective culturale în funcție de temele studiate și vârsta copiilor;
 • Plimbări, excursii în parcuri;
 • O excursie anuală cu copiii de la grupele mari;
 • Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniță, în cadrul grupei;
 • Consilierea psihologică a copiilor cu ajutorul unui psiholog-logoped;
 • Celebrarea unor sărbători naționale și internaționale prin activități cu invitați, plimbări, activități practice;
 • Participarea la concursuri naționale avizate de MECS: „Comper CLR”, „Comper

Matematică”; „Concursul Național Gazeta Matematică”; „Concursul Național Eurojunior”.

Asistență medicală zilnică asigurată de asistenta medicală și de un contract cu un medic

primar pediatru.

PENTRU PĂRINȚI

Rolul familiei este acela de partener, părinţii trebuie să cunoască şi să participe în mod activ la educația copiilor lor desfăşurată în școala noastră.

          În grădiniță se vor derula:

1. Proiecte și parteneriate

  • ădinițe de stat și private.

2. Spectacole pentru copii

 • pectacole de teatru pentru copii, teatru interactiv, spectacole de circ.

3. Excursii și tabere tematice

 • abere tematice de iarnă/vară, excursii

4. Concursuri si expoziții

    5. Simpozioane

    6. Cursuri și activități în colaborare cu instituții educaționale specializate

    Vacanțe: zilele legale.