Lucrari

 TABEL CU CADRELE DIDACTICE CARE AU PUBLICAT LUCRĂRI ISSN , ISBN

 STEMATE ELENA- PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

„ Calculatorul –modalitate eficientă de învăţare” 2009-ISSN 184-7310

“ Reflecţii didactice”

„Apa , izvor de viaţă, sănătate, cultură”- proiect educaţional interdisciplinar  „ Apa, un miracol”- ISSN-2012-2067-8193
Proiectul  educaţional o modalitate atractivă şi eficientă de a învăţa” „Învăţarea prin proiecte.Exemple de bună practică” -2013-ISBN-978-973-740-215-8
Parteneriatele educaţionale – o poartă deschisă spre o colaborare eficientă şi o învăţare activă” Simpozionul Naţional organizat de Şcoala „ Sfântul Vasile” – Ploieşti-2012
Probleme Gazeta Matematică- martie 2013-ISSN- 2068-2484
Proiect cu tema „ Haloween la şcoală şi grădiniţă” „Revista fluturaşilor”-2013-ISSN 2344-4487
„ Toamna –literatură, cântec şi culoare”- proiect 2014- „Mijloace Multimedia şi managementul învăţării”- ISBN 978-973-740-240-0
„EXPERIENŢE EDUCAŢIONALE DESFĂŞURATE ÎN SĂPTĂMÂNA  „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” „ Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice”-2013- ISBN- 978-606-624-541
Strategii de evaluare eficientă” ISBN 978-606-650-163-7

Editura Esenţial Media-2014

„Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea personalităţii elevilor”- 2014-ISBN-978-606-93232-2-9 “ Învăţarea prin proiecte. Exemple de bună practică”
“ Educaţia nonformală, premisă a dezvoltării personalităţii” “ Creativitate şi inovaţie în educaţia nonformală”-simpozion Şcoala nr.4 Moreni- Dâmboviţa
SIMPOZION – METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR- Esenţial Media „TEHNOLOGIA, MOD DE SPRIJINIRE ŞI EVALUARE A ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL METODEI  PROIECTULUI”-
EDITURA ELECTRONICĂ ESENŢIAL MEDIA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII- ISSN 2458-0511/ISSN-L 2067-2675
GAZETA MATEMATICĂ  NR. 55/APRILIE 2016 PROBLEME DE MATEMATICĂ
VIDEO-BOOK  ÎN CARTEA ELECTRONICĂ „ SĂ ŞTII MAI MULTE! „- CARTE ELECTRONICĂ – ISBN 978-606-633-560-7
PUBLICARE PROBLEME  AXIOMA MATEMATICĂ –SEPTEMBRIE, NOIEMBRIE  ISSN 1582-08483- 2016

 

 

 

Strategii didactice interactive – modalitate de învăţare eficientă” SIMPOZION – „Didactica specialităţii-de la teorie la practică” organizat de Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”Târgovişte-20 decembrie 2016    . 

 

“Lectura, un mijloc de stimulare a creativităţii” Simpozion Internaţional „ Educaţie pentru competenţe cheie”
Proiect educațional „Lectura deschide noi orizonturi” Simpozion şi concurs judeţean „ În lumea mirifică a cărţilor” – 26 mai 2017
Probleme „ Gazeta matematică” GAZETA MATEMATICĂ- FEBRUARIE 2018 – ISSN2068-2484
“Stimularea creativităţii prin folosirea metodelor activ-participative în lecţiile de limba şi literatura română” Simpozion Naţional ”Didactica specialităţii-de la teorie la practică”-29.01.2018

Seminarul Teologic Ortodox  ”Sf. Ioan Gură de Aur” Târgovişte

ISBN 987-973-0-26289-6

„Atelierul de lucru, modaliate eficientă de optimizare a comunicării dintre părinţi şi cadrul didactic” SIMPOZION INTERNAŢIONAL

„ Educaţie fără frontiere”- organizat de ziarul „ Esenţial Media” – ISSN  2067-2675

Probleme Axioma „AXIOMA MATEMATICA”, NOIEMBRIE 2018, nr 65- ISSN 1582-08483
Proiect tematic „SA INVATAM DIN LECTURI” SIMPOZION JUDETEAN „Scoala moderna si rolul ei in comunitate”, MAI 2019, ISSN L- 2393-0861
Proiect temtic „Facem lumea copiilor mai frumoasa” REVISTA NATIONALA „Esential in educatie” DECEMBRIE-IANUARIE 2019, ISSN 2458-0511/ ISSN-L 2067-2675
Probleme Gazeta Matematica GAZETA MATEMATICA, MAI 2019, ISSN 2068-2484
Proiect „Meseria de parinte se invata in fiecare zi” Editia I/2019, ISSN 2668-3121, ISSN-L 2668-3121
„ Model de evaluare sumativă -MEM „ Proiect Educațional Național „ Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar„

ISBN 978 -606-065-000-3

 

 

 

NICOLAE LOREDANA – PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Publicare Simpozion National

Esential Media

„Metode moderne de evaluare in invatamantul primar”
Ravision Press Material publicat in carte/caiet de lucru „Filip si cheia fermecata”
Aer de copil, ISSN 2286- 2803

ISSN-L2286-2803

Articol in cadrul revistei
Educaţie prin distracţie Simpozion Judeţean “Activităţile extracurriculare –parte integrantă a educaţiei”- articol publicat
Video – book – ISBN 978-606-633-560-7 Simpozionul Internaţional “ Să ştii mai multe!
Articolul “ O altfel de şcoală de vară”- ISSN 1842-4872 Revista “ Cutezătorii”- ediţia 71/2016
“ Educaţie pentru toţi” SIMPOZION INTERNAŢIONAL

„ Educaţie fără frontiere”- organizat de ziarul „ Esenţial Media” – ISSN  2067-2675

Articolul “ Povestea Angels”

Martie 2019

ISSN 2602-1307

Revista cadrelor didactice din invatamantul prescolar

„ Cuvantul educatoarelor „

Editura „ Lumea cartilor „

Articolul “ Jocul si educatia pentru starea de bine a copilului “

Mai 2019

ISBN 978-606-94744-4-0

Editura „ Lumea cartilor „

JOCUL SI EDUCATIA PENTRU STAREA DE BINE A COPILULUI

Simpozion Interjudetean Educational

 

 

ISPAS ALINA

VIDEO-BOOK  ÎN CARTEA ELECTRONICĂ „ SĂ ŞTII MAI MULTE! „- CARTE ELECTRONICĂ – ISBN 978-606-633-560-7-2016
ARTICOL ÎN REVISTA „ LUMINIŢA” –

„ Povestea unei buburuze”

Revista „ Luminiţa”- ISSN 2066- 8627-2017
“ O altfel de vacanţă, o altfel de şcoală” revista Luminiţa, nr.51 – ISSN 2066-8627

 

TIU NICOLETA

VIDEO-BOOK  ÎN CARTEA ELECTRONICĂ „ SĂ ŞTII MAI MULTE! „- CARTE ELECTRONICĂ – ISBN 978-606-633-560-7-2016

 

COSTACHE OANA

VIDEO-BOOK  ÎN CARTEA ELECTRONICĂ „ SĂ ŞTII MAI MULTE! „- CARTE ELECTRONICĂ – ISBN 978-606-633-560-7- 2016

 

 

DIACONU RALUCA

ARTICOL “ Povestea unei buburuze” – revista “ Luminiţa” Revista “ Luminiţa” – ISSN 2066-8627-2017
VIDEO-BOOK  ÎN CARTEA ELECTRONICĂ „ SĂ ŞTII MAI MULTE! „- CARTE ELECTRONICĂ – ISBN 978-606-633-560-7-2017
“ O altfel de vacanţă, o altfel de şcoală” revista Luminiţa, nr.51 – ISSN 2066-8627

 

 

 

 

 

 

 

ILIE ANDRA

Simpozion national “Educrates” Volum colectiv, ISBN 978-606-9086-03-2

 

 

MUNTEANU CLAUDIA

“ Importanţa evaluării iniţiale în activitatea didactică . Metode.Strategii. Tehnici” Proiect Educaţional Naţional „ Evaluarea în învăţământul preuniversitar” – 2019-ISBN- 978-606-065-002-7

 

RESPONSABIL,

STEMATE ELENA